Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Управленско"
(DMA-TS-UEKGU-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за шеф (главен) механик и втори механици по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Управленско".

Цена: BGN 15,00