Функция "Техническо поддържане и ремонт"
(DMA-ET-TOR-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за корабен електротехник по Функция "Техническо поддържане и ремонт".

Цена: BGN 5,00