Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"
(DMA-ET-UEKG-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за корабен електротехник по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда".

Цена: BGN 6,00