Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление"
(DMA-K-UOKGU-01)

Съдържа 50 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление".

Цена: BGN 20,00