Функция "Обработка и подреждане на товари"
(DMA-VK-OPT-O-01)


Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани далечно плаване на кораб над 3000 БТ, от 500 до 3000 БТ, до 500 БТ и старши помощник капитани по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно".

Цена: BGN 25,00