За правоспособност "Корабен радиооператор в местното плаване" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1 в териториалното море на Р. България"
(DMA-GMDSS-R-01)

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Корабен радиооператор в местното плаване" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1 в териториалното море на Р. България".

Цена: BGN 6,00