Функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - ниво "Управленско"
(DMA-K-KV-U-01)

Съдържа 60 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Управление".

Цена: BGN 20,00