Функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - ниво "Управленско" - A-II-2-F1.BG - 60 теста
(DMA-K-KV-U-01_1)


Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване на кораб над 3000 БТ, от 500 до 3000 БТ, до 500 БТ и старши помощник капитани по Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

Цена: BGN 35,00