Функция "Корабоводене" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"
(DMA-VVP-ShtOK-K01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит по Функция "Корабоводене" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория".

Цена: BGN 12,00