Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"
(DMA-VVP-ShtOK-UEK01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория" по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" .

Цена: BGN 3,00