Водач на малък кораб за спорт и развлечение
(DMA-VMKSR-01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Водач на малък кораб за спорт и развлечение".

Цена: BGN 12,00