Палубен Боцман - Функция "Обработка и подреждане на товари"
(DMA-PB-OPT-01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за палубен боцман по Функция "Обработка и подреждане на товари" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 5,00