Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Обработка и подреждане на товари" - A-II-5-F2-Cargo.BG - 30 теста
(DMA-PB-OPT-01)


Съдържа 30 изпитни теста (за време) за явяване на изпит за Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) по Функция "Обработка и подреждане на товари" - Ниво "Изпълнителско" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

Цена: BGN 15,00