Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Техническо поддържане и ремонт" - A-II-5-TMR-Maintenance.BG - 30 теста
(DMA-PB-TER)


Съдържа 30 изпитни теста (за време) за явяване на изпит за Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман по Функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско"- актуални към 25.01.2024г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

Цена: BGN 18,00