Палубен Боцман - Функция "Техническо поддържане и ремонт"
(DMA-PB-TER)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за палубен боцман по Функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 5,00