Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Техническо поддържане и ремонт"
(DMA-PB-TER)


Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман по Функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско".

Въпросите са актуални към 26.05.2020 г.

Цена: BGN 10,00