Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Корабоводене" - A-II-5-F1-Navigation.BG - 30 теста
(DMA-PB-K-01)


Съдържа 30 изпитни теста (за време) за явяване на изпит за Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) по функция "Корабоводене" - Ниво "Изпълнителско"
- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

Цена: BGN 15,00