Палубен Боцман - Функция "Корабоводене"
(DMA-PB-K-01)

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за палубен боцман по функция "Корабоводене" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 5,00