Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - A-II-1-F3-Control.BG - 40 теста
(DMA-K-UOKGO-01)


Съдържа 40 изпитни теста за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.

Цена: BGN 20,00