Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"
(DMA-K-UOKGO-01)

Съдържа 50 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани далечно плаване на кораб над 3000 БТ, от 500 до 3000 БТ, до 500 БТ и старши помощник капитани по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно".

Цена: BGN 20,00