Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда
(DMA-PB-UG-01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за палубен боцман по функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 5,00