Водач на малък кораб
(ДМА-ВМК-01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Водач на малък кораб".

Цена: BGN 15,00