Пилот за пристанище Бургас
(DMA-PiBs-01)


Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Пилот за пристанище Бургас".

Цена: BGN 10,00