Пилот за пристанище Варна
(DMA-PiVn-01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Пилот за пристанище Варна".

Цена: BGN 10,00