Функция “Обработка и подреждане на товара” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"
(DMA-VVP-Sht450-OPT-01-01)

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" по Функция “Обработка и подреждане на товара” .

Цена: BGN 5,00