Функция “ Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"
(DMA-VVP-Sht450-UEK01)

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за Функция “ Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт".

Цена: BGN 8,00