Функция "Корабоводене" за "Капитан вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-KVP-K01)

Съдържа 60 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Капитан вътрешно плаване" по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене".

Цена: BGN 20,00