Функция "Обработка и подреждане на товара"
(DMA-VVPE-KVP-OPT01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани вътрешно плаване по функция "Обработка и подреждане на товара".

Цена: BGN 5,00