Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда"
(DMA-VVPE-KVP-UEKGLB01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани вътрешно плаване по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда".

Цена: BGN 5,00