Функция "Морско инженерство" за "Механик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MVP-MI01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Механик вътрешно плаване" по функция "Морско инженерство"

Цена: BGN 5,00