Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Механик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MVP-EL01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Механик вътрешно плаване" по Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление".

Цена: BGN 5,00