Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Механик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MVP-TOR01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Механик вътрешно плаване" по функция "Техническо обслужване и ремонт".

Цена: BGN 5,00