Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Механик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MVP-UEKGLB01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Механик вътрешно плаване" по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда".

Цена: BGN 5,00