Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Електромеханик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-EMVP-EL01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Механик вътрешно плаване" по Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление".

Цена: BGN 10,00