Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Електромеханик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-EMVP-TOR01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Електромеханик вътрешно плаване" по Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление".

Цена: BGN 5,00