Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Електромеханик вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-EMVP-UEKGLB01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Електромеханик вътрешно плаване" по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда".

Цена: BGN 6,00