Функция "Морско инженерство" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MMVP-MI01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Моряк-моторист вътрешно плаване" по Функция "Морско инженерство".

Цена: BGN 5,00