Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MMVP-EL01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Моряк-моторист вътрешно плаване" по Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление".

Цена: BGN 7,00