Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"
(DMA-VVPE-MMVP-TOR01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за "Моряк-моторист вътрешно плаване" по функция "Техническо обслужване и ремонт".

Цена: BGN 5,00