Марлинс - 100 теста
(DMA-Marlins100)

Съдържа 100 теста за самоподготовка за явяване на Марлинс тест пред Изпълнитена Агенция "Морска Администрация" (ИАМА).

Тестовете се генерират от база от 3850 въпроса, които сме подготвили по подобие на Марлинс тестовете за моряци. Въпросите са разделени в единадесет категории. Всеки тест се състои от 85 въпроса. На изпита трябва да отговорите за 60 минути. Тук тестовете са разделени на две групи: 80 не са ограничени по време и 20 трябва да направите за време.

Цена: BGN 200,00