Функция "Обработка и подреждане на товари" за Капитан до 500 БТ в местно плаване
(DMA-K-VP-OPT500GT-01)

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитан до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Обработка и подреждане на товари".

Цена: BGN 10,00