Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" за Капитан до 500 БТ в местно плаване
(DMA-K-VP-UOKGLB500GT-01)

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитан до 500 БТ в местно плаване по Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда".

Цена: BGN 23,00