Cinema 4D
(TS-ED-C4D01)

Уважаеми дизайнери,

На Вашето внимание предлагаме курс за обучение с популярната система за визуализиране CINEMA 4D. В разработения курс са включени уроци , обхващащи основните подходи за моделиране , създаване осветление на сцената, създаване на материали , фото реалистична визуализация на сцената, анимация , ефекти и работа с частици .

Уроците са разработени по теми и придружени с множество разработени примери , позволяващи да се упражнявате по съответната тема.

Цена: BGN 50,00