функция "Морско инженерство" - Ниво "Оперативно"
(DMA-TS-MIOP-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 60 теста за самоподготовка за явяване на изпит за трети и четвърти (вахтен) механици по Функция "Морско инженерство" - Ниво "Оперативно".

Цена: BGN 20,00