функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Оперативно"
(DMA-TS-EOKO01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за трети и четвърти (вахтен) механици по Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Оперативно".

Цена: BGN 12,00