функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-MII-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за машинен боцман и моторист по функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 7,00