функция "Морско инженерство" корабен моторист - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-MII-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ


Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за квалифициран моряк машинна команда по функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско".
Тестовете се състоят от 45, въпросите са актуални към 26.05.2020 г.

    Цена: BGN 10,00