функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-EOKI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за машинен боцман по функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 8,00