Функция ЕОЕАСУ "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление", квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-EOKI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ


Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за квалифициран моряк машинна команда по функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Изпълнителско".

Въпросите са актуални към 23.02.2021 г.

Цена: BGN 10,00