функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Оперативно"
(DMA-TS-TORO-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за трети и четвърти (вахтен) механици по Функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Оперативно"

Цена: BGN 15,00