функция ТОР - "Техническо поддържане и ремонт" квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-TORI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ


Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за квалифициран моряк машинна команда по Функция ТОР "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско".

Въпросите са актуални към 23.02.2021 г.

Цена: BGN 10,00