функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-TORI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на изпит за машинен боцман по Функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 5,00