Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно"
(DMA-TS-UEKGO-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 40 теста за самоподготовка за явяване на изпит за трети и четвърти (вахтен) механик по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно".

Цена: BGN 15,00