Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Изпълнителско"
(DMA-TS-UEKGI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за машинен боцман по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Изпълнителско".

Цена: BGN 7,00