Функция УЕКГЛБ, "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - квалифициран моряк машинна команда
(DMA-TS-UEKGI-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ


Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит за квалифициран моряк машинна команда по Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - квалифициран моряк машинна команда.
Тестовете се състоят от 30, разпределении в следните категории както следва:
  • УЧАСТИЕ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЗАПАСИ - 10 въпроса;
  • ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДПАЗВАНЕ МОРЕТО ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ - 10 въпроса;
  • ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА - 10 въпроса.

Въпросите са актуални към 23.02.2021 г.

Цена: BGN 10,00