Този курс има за цел да запознае интересуващите се с техниките за ефективност и ефикасност в бизнеса. В рамките на няколко книги Вие ще получите знания за дейността на мениджъра, подходи в управлението на персонала, вземането на адекватни управленчески решения, оценяване на конкретната бизнес ситуация, управление на кризисните моменти, полезни решения, извличане на практически опит в кризисни ситуации.

Това обучение се препоръчва на онези, които разчитат на успех чрез знания, умения, находчивост, търговски усет и експедитивност. Всичко научено в този курс ще Ви служи за създаването на устойчив и развиващ се бизнес, основан на опита на успешни и проспериращи компании.

ПРЕДИМСТВА: Курсът Ви дава възможност да се обучавате без да напускате мястото където живеете или работите, да спестите време и пари, да се обучавате в удобно за Вас време и по начин, който Вие възприемате като ефективен за Вас.

ПРОЦЕДУРА И СЪДЪРЖАНИЕ: Обучението преминава по следния начин: Вие се записвате за кърса и получавате достъп до курсовите материали в него. Кърсът съдържа:

  1. Материали за самостоятелна подготовка и указания за работа с тях (книги, статии,презентации, аудио- и видеоматериали)
  2. Индивидуален изпитен тест

ОБУЧЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ: След получването на достъп до материалите Вие можете да влезнете в контакт (при необходимост) с автора на курса за въпроси, консултации и допълнителна информация. По всяко време, когато решите Вие може да попълните изпитня тест. При изпълнен норматив (60%) верни отговори получавате сертификат за успешно завършен курс.

При неуспех от първия изпит Ви се дава възможност за нов тест, като и при него се процедира по същия начин.