Кратки биографични данни за нашите преподаватели и консултатнтиСега подредени по по последно обновление (възходящ ред) в хронологичен ред: по последно обновление променяне на (низходящ ред) | по дата на създаване

Страница:  1  2  3  (Следваща)

:

Доцент, доктор, инженер Марин Недев

Доцент, доктор, инженер Марин Недев

Професионално развитие:

Заемани длъжности:
 • от 10.05.2007г. Декан на факултет "Инженерен"
 • 2006 - 2007г. Доцент в катедра „Кораборемонт” - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
 • 1998 – 2006г. Електромеханик в Параходство БМФ – ЕАД и доцент в катедра „Електротехника” - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” (по чл.111 от КТ)
 • 1996 – 1997 г. Доцент в катедра КЕММ на БМКЦ
 • 1991 – 1996 г.Началник на катедра „Електротехника” на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"
 • 1989 - 1991г. Заместник началник на катедра „Електротехника” на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"
 • 1982 – 1989 г. Началник на контролно измервателна и размагнитваща станция – ВМС
 • 1980 – 1982 г. Старши преподавател катедра „Електротехника” на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"
 • 1976 – 1980г Редовен докторант във ВМА „Адмирал Кузнецов”, СанктПетербург
 • 1974 – 1976 г.Преподавател катедра „Електротехника” на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"
 • 1972 – 1974 г. Електромеханик в Параходство БМФ
Образование и граждански специалности:
 • 1963 - 1967 г.Техникум по механотехника, гр.Варна специалист по "Двигатели с вътрешно горене"
 • 1967 – 1972 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” - магистър по специалността „Корабни машини и механизми"
 • 1984 г. ТУ (ВМЕИ) гр.Варна - магистър по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба"
Военно образование:
 • 1995 г. Курс по английски език – IІІ ниво – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
 • 1993 г. Курс по английски език – II ниво – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
 • 1991 г. Курс по английски език – I ниво – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
 • 1976 - 1980г. Редовна доктурантура във ВМА "Адмирал Кузнецов", Санкт Петербург
 • 1967 - 1972г. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - магистър по "Корабни машини и механизми"
Научно звание и степен:24.03.1981 г. Доктор (Кандидат на техническите науки
 • 13.05.1996 г. Доцент в катедра „Електротехника” на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"
Военна служба:Военно звание: Капитан 1 ранг (офицер от резерва)
 • 1974 – 1997 г. Офицер от ВМС на Република Българи
 • 1967 – 1972 г. Курсант във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Езикова подготовка:
 • Английски език –писмен и говорим.
 • Руски език – писмен и говорим.
 • Полски език - говорим
Други длъжности:2007 г. - член на АС на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"
 • 1995 г. - член ІЕЕЕ
 • 2003 г. - член на ФС на факултет "Инженерен" на ВВМУ ".Й.Вапцаров"
 • 1991 - 1996 г. - член на АС на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Страница:  1  2  3  (Следваща)