Набор от тестове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за правоспособност "Капитан вътрешно плаване" по следните функции:

  • Функция "Корабоводене"
  • Функция "Обработка и подреждане на товара"
  • Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: