Функция "Обработка и подреждане на товара" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"
(DMA-VVP-ShtOK-OPT01)

Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на изпит по Функция "Обработка и подреждане на товара" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория".

Цена: BGN 4,00