Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно"
(DMA-VK-K-01)

Съдържа 60 теста за самоподготовка за явяване на изпит за капитани далечно плаване на кораб над 3000 БТ, от 500 до 3000 БТ, до 500 БТ и старши помощник капитани по Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно"".

Цена: BGN 20,00